LEAGUE STATS 포인트, GK/SP, PP/SH 랭킹
 • Asia League Ice Hockey 19-20 정규 시즌
 • 득점(Goals) 순위
  Rk Name No Team G
  1 NAKAYASHIKI,Yushi 97 OJI 4
  2 KIM,Ki Sung 1 AHL 3
  3 NAKAJIMA,Shogo 19 OJI 2
  3 OBARA,Daisuke 16 OJI 2
  3 OSAWA,Yuto 14 OJI 2
  3 REDENBACH,Tyler 18 OJI 2
  7 AHN,JIN HUI 27 AHL 1
  7 HWANG, Doo Hyun 28 DKW 1
  7 KANG,Yoonseok 92 AHL 1
  7 KIM, Hyung Kyeum 87 DKW 1
  7 LEE, Jong Min 29 DKW 1
  7 MITAMURA,Kohei 10 OJI 1
  7 SHIN,Hyung Yun 35 AHL 1
  7 SHIN,Sang Hoon 47 AHL 1
  7 TAKAHASHI,Seiji 8 OJI 1
  7 YAMASHITA,Takafumi 20 OJI 1
 • 도움(Assists) 순위
  Rk Name No Team A
  1 NAKAJIMA,Shogo 19 OJI 6
  2 HASHIMOTO,Ryo 34 OJI 5
  3 KIM,Sang wook 19 AHL 3
  3 TAKAHASHI,Seiji 8 OJI 3
  5 JEON, Jung Woo 46 DKW 2
  5 KIM,Won Jun 5 AHL 2
  5 OBARA,Daisuke 16 OJI 2
  5 OSAWA,Yuto 14 OJI 2
  5 TAKAGI,Kenta 9 OJI 2
  10 CHO,Min Ho 87 AHL 1
  10 DOMEKI,Masato 7 OJI 1
  10 HAGA,Yosuke 23 OJI 1
  10 HWANG, Doo Hyun 28 DKW 1
  10 KANG,Yoonseok 92 AHL 1
  10 KIM, Hyung Kyeum 87 DKW 1
  10 KON,Yusuke 72 OJI 1
  10 KUJI,Shuhei 21 OJI 1
  10 LEE, Bong Jin 33 DKW 1
  10 LEE, Min Woo 11 DKW 1
  10 LEE,Chong Hyun 81 AHL 1
  10 MILAM, Troy 6 AHL 1
  10 NAKAYASHIKI,Yushi 97 OJI 1
  10 PARK,Jin Kyu 63 AHL 1
  10 PLANTE, Alex 44 AHL 1
  10 REDENBACH,Tyler 18 OJI 1
  10 REGAN, Eric 29 AHL 1
  10 SHIBATA,Tsuguto 91 OJI 1
  10 THOMAS, Bill 9 AHL 1
 • 포인트(Points) 순위
  Rk Name No Team P
  1 NAKAJIMA,Shogo 19 OJI 8
  2 HASHIMOTO,Ryo 34 OJI 5
  2 NAKAYASHIKI,Yushi 97 OJI 5
  4 OBARA,Daisuke 16 OJI 4
  4 OSAWA,Yuto 14 OJI 4
  4 TAKAHASHI,Seiji 8 OJI 4
  7 KIM,Ki Sung 1 AHL 3
  7 KIM,Sang wook 19 AHL 3
  7 REDENBACH,Tyler 18 OJI 3
  10 HWANG, Doo Hyun 28 DKW 2
  10 JEON, Jung Woo 46 DKW 2
  10 KANG,Yoonseok 92 AHL 2
  10 KIM, Hyung Kyeum 87 DKW 2
  10 KIM,Won Jun 5 AHL 2
  10 TAKAGI,Kenta 9 OJI 2
  16 AHN,JIN HUI 27 AHL 1
  16 CHO,Min Ho 87 AHL 1
  16 DOMEKI,Masato 7 OJI 1
  16 HAGA,Yosuke 23 OJI 1
  16 KON,Yusuke 72 OJI 1
  16 KUJI,Shuhei 21 OJI 1
  16 LEE, Bong Jin 33 DKW 1
  16 LEE, Jong Min 29 DKW 1
  16 LEE, Min Woo 11 DKW 1
  16 LEE,Chong Hyun 81 AHL 1
  16 MILAM, Troy 6 AHL 1
  16 MITAMURA,Kohei 10 OJI 1
  16 PARK,Jin Kyu 63 AHL 1
  16 PLANTE, Alex 44 AHL 1
  16 REGAN, Eric 29 AHL 1
  16 SHIBATA,Tsuguto 91 OJI 1
  16 SHIN,Hyung Yun 35 AHL 1
  16 SHIN,Sang Hoon 47 AHL 1
  16 THOMAS, Bill 9 AHL 1
  16 YAMASHITA,Takafumi 20 OJI 1
 • 경기도 안양시 동안구 평촌대로 389 안양빙상장 TEL 031-381-6192~3 FAX 031-381-6091 홈페이지관리 youngha.won@halla.com ANYANG HALLA ICE HOCKEY CLUB COPYRIGHT @ 1999-2013 HALLA ANYANG. ALL RIGHTS RESERVED